1. Phường Bến Thành

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
149 Nguyễn Trãi Nhà thuốc Huyện Sĩ ⭐ viên siro 0902345925
48 Phan Bội Châu Hiệu thuốc số 7 ⭐ viên siro 0938104071

2. Phường Cầu Kho

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Tk15/1 Nguyễn Cảnh Chân Nhà thuốc Hồng Ân siro 0938876766
TK26/13-14 Nguyễn Cảnh Chân, Phường Cầu Kho, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà thuốc An Khang 14 Nguyễn Cảnh Chân viên siro 19001572

3. Phường Đa Kao

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
20 Nguyễn Huy Tự, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà thuốc An Khang 20 Nguyễn Huy Tự viên siro 19001572

4. Phường Tân Định

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
128 Trần Quang Khải CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN KHANG PHARMA ⭐ siro 19001572
Loading...