1. Thị trấn Phùng

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
132 Nguyễn Thái Học Quầy thuốc Hải Chiến ⭐ siro 0915911499
Ngõ Chợ Thương Binh Quầy thuốc Trang Lĩnh ⭐ siro 0978885708
130 Nguyễn Thái Học Nhà Thuốc FPT Long Châu 130 Nguyễn Thái Học viên siro 18006928

2. Xã Liên Hà

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
64 Thượng Thôn (Đối Diện Chợ Liên Hà) Nhà Thuốc FPT Long Châu 64 Thượng Thôn (Đối Diện Chợ Liên Hà) viên siro 18006928

3. Xã Thọ Xuân

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
269 Phố Mới Nhà Thuốc FPT Long Châu 269 Phố Mới viên siro 18006928

4. Xã Tân Hội

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
104-106 Phan Xích (Ngã Tư Phan Xích - Nhuệ Giang) Nhà Thuốc FPT Long Châu 104-106 Phan Xích (Ngã Tư Phan Xích - Nhuệ Giang) viên siro 18006928
Loading...