1. Thị trấn Trạm Trôi

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
 Khu 7 Quốc Lộ 32 (Ngã Tư Trôi) Nhà Thuốc FPT Long Châu  Khu 7 Quốc Lộ 32 (Ngã Tư Trôi) viên siro 18006928

2. Xã Vân Canh

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Số 54 Đường 422, Chợ Vân Canh Nhà thuốc Pháp Việt ⭐ viên siro 0981785998
Khu Đô Thị Quầy thuốc Hải Đăng siro 0984842290
123 Vân Canh Quầy thuốc Bảo An siro 0975234339
202-204 Xuân Phương Nhà Thuốc FPT Long Châu 202-204 Xuân Phương viên siro 18006928

3. Xã An Khánh

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Thôn Trường An Quầy thuốc Hà Linh ⭐ siro 0973859487
1A An Trường (Ngay Ngã Ba Đầu Chợ M2 - Chùa Tổng) Nhà Thuốc FPT Long Châu 1A An Trường (Ngay Ngã Ba Đầu Chợ M2 - Chùa Tổng) viên siro 18006928
Thôn Phú Vinh (Gần Chợ Phú Vinh - Ngã Tư Phú Vinh Nhà Thuốc FPT Long Châu Thôn Phú Vinh (Gần Chợ Phú Vinh - Ngã Tư Phú Vinh viên siro 18006928

4. Xã Sơn Đồng

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
91, Thôn Đồng Quầy thuốc Bắc Huế ⭐ siro 0963250816
Ngã Tư Sơn Đồng Quầy thuốc Đông Hiền ⭐ siro 0936118447
Ngã Tư Sơn Đồng (Đối Diện Điện Máy Xanh Sơn Đồng) Nhà Thuốc FPT Long Châu Ngã Tư Sơn Đồng (Đối Diện Điện Máy Xanh Sơn Đồng) viên siro 18006928

5. Xã Dương Liễu

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
161 Chiến Thắng (Dốc Cơ Đê Chợ Sấu) Nhà Thuốc FPT Long Châu 161 Chiến Thắng (Dốc Cơ Đê Chợ Sấu) viên siro 18006928

6. Xã Đức Thượng

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Thôn Phú Đa Quầy thuốc Quang Vinh ⭐ siro 0978377301

7. Xã Kim Chung

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Số 1, Xóm 3, Lai Xá Nhà thuốc Nguyệt Anh siro 0799127885
Loading...