1. Thị trấn Phúc Thọ

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Chợ Gạch Nhà thuốc Thanh Tuấn ⭐ viên 0912156169
Chợ Gạch Quầy thuốc Việt Hằng ⭐ siro 0364865140
Chợ Gạch Quầy thuốc kiều thị Huệ viên 0968720625
Số 2, Tổ Dân Phố 6 Nhà thuốc Bắc Ly siro 0979611542
09 Phố Gạch (Ngã Tư Gạch - Phúc Thọ) Nhà Thuốc FPT Long Châu 09 Phố Gạch (Ngã Tư Gạch - Phúc Thọ) viên siro 18006928

2. Xã Vân Phúc

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Thôn 4 (Ngã Tư Chợ Bãi) Nhà Thuốc FPT Long Châu Thôn 4 (Ngã Tư Chợ Bãi) viên siro 18006928

3. Xã Phụng Thượng

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Thôn 9 (Ngã Tư Đèn Đỏ Chợ Bún) Nhà Thuốc FPT Long Châu Thôn 9 (Ngã Tư Đèn Đỏ Chợ Bún) viên siro 18006928
Loading...