1. Thị trấn Liên Quan

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Ngã 3 Tt Liên Quan Nhà thuốc Quang Hồng ⭐ viên siro 0913322120
128 Tỉnh Lộ 419 (Ngã Ba Thị Trấn Liên Quan) Nhà Thuốc FPT Long Châu 128 Tỉnh Lộ 419 (Ngã Ba Thị Trấn Liên Quan) viên siro 18006928

2. Xã Hữu Bằng

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Thôn Miễu (Gần Trường Tiểu Học Hữu Bằng) Nhà Thuốc FPT Long Châu Thôn Miễu (Gần Trường Tiểu Học Hữu Bằng) viên siro 18006928

3. Xã Dị Nậu

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Thôn Hòa Bình (Ngã Ba Đường Làng Dị) Nhà Thuốc FPT Long Châu Thôn Hòa Bình (Ngã Ba Đường Làng Dị) viên siro 18006928

4. Xã Bình Yên

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Ngã 3 Hòa Lạc Quầy thuốc Mỹ Lệ ⭐ siro 0906070409

5. Xã Lại Thượng

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Ngã Tư Lại Thượng Quầy thuốc Vạn Thanh siro 0385677456

6. Xã Cẩm Yên

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Thôn Yên Lỗ Quầy thuốc Phương Đoàn siro 0328957607

7. Xã Cần Kiệm

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Xóm Mới Quầy thuốc Nguyên Sinh siro 0984379831
Loading...