1. Xã Bình Minh

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
251 Bình Đà (Ngay Chợ Tư - Chợ Bình Đà) Nhà Thuốc FPT Long Châu 251 Bình Đà (Ngay Chợ Tư - Chợ Bình Đà) viên siro 18006928

2. Xã Dân Hòa

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
73 Phố Vác (Ngã Tư Phố Vác) Nhà Thuốc FPT Long Châu 73 Phố Vác (Ngã Tư Phố Vác) viên siro 18006928

3. Xã Phương Trung

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
323 Làng Chuông Nhà Thuốc FPT Long Châu 323 Làng Chuông viên siro 18006928

4. Xã Cự Khê

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Ki ốt 40 toà HH03B, KĐT Thanh Hà Nhà Thuốc Phương Tâm 7 siro 0962224893
Loading...