1. Thị trấn Củ Chi

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
3 Lê Vĩnh Huy Nhà Thuốc Dược Đức ⭐ siro 0903505581
14 Nhữ Tiến Hiền, Khu Phố 4 Nhà thuốc My Châu 2 viên 0962825368
24/2 Nguyễn Văn Ni Nhà Thuốc FPT Long Châu 24/2 Nguyễn Văn Ni viên siro 18006928

2. Xã Tân Thạnh Đông

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
512 Tỉnh Lộ 15 Nhà thuốc My Châu 6 viên 0937369548
658B Tỉnh Lộ 15 Nhà Thuốc FPT Long Châu 658B Tỉnh Lộ 15 viên siro 18006928
506 Tỉnh Lộ 15, Ấp 3B, Xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà thuốc An Khang Tân Thạnh Đông viên siro 19001572

3. Xã Phú Hòa Đông

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
149 Tỉnh Lộ 15 (Kế Bên Trạm Y Tế - Gần Chợ Phú Hoà Đông) Nhà Thuốc FPT Long Châu 149 Tỉnh Lộ 15 (Kế Bên Trạm Y Tế - Gần Chợ Phú Hoà Đông) viên siro 18006928

4. Xã Tân Thông Hội

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
01 Liêu Bình Hương Nhà Thuốc FPT Long Châu 01 Liêu Bình Hương viên siro 18006928
62A Liêu Bình Hương, ấp Tân Tiến, xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà Thuốc An Khang 62A Liêu Bình Hương viên siro 19001572

5. Xã Phước Thạnh

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
873 Quốc Lộ 22, Xã Phước Thạnh, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà thuốc An Khang 873 Quốc Lộ 22 viên siro 19001572

6. Xã Tân Thạnh Tây

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
41 Tỉnh Lộ 8, Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà thuốc An Khang 41 Tỉnh Lộ 8 viên siro 19001572

7. Xã Hòa Phú

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Tỉnh Lộ 8 Nhà Thuốc Tùng Khanh siro 0978220998

8. Xã Phước Vĩnh An

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
267a Tỉnh Lộ 2 Nhà Thuốc Vĩnh An siro 0975676596
Loading...