1. Phường 12

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
40 Thuận Kiều Nhà thuốc Hoàng Tâm viên 0869942339
267a Nguyễn Chí Thanh Nhà thuốc Phú Cường siro '0909988746
239 Cao Đạt Nhà Thuốc FPT Long Châu 239 Cao Đạt viên siro 18006928
37D Thuận Kiều Nhà Thuốc FPT Long Châu 37D Thuận Kiều viên siro 18006928
195 Cao Đạt, Phường 01, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà thuốc An Khang 195 Cao Đạt viên siro 19001572

2. Phường 15

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
1053 Trần Hưng Đạo Nhà Thuốc FPT Long Châu 1053 Trần Hưng Đạo viên siro 18006928
19 Bùi Hữu Nghĩa Nhà Thuốc FPT Long Châu 19 Bùi Hữu Nghĩa viên siro 18006928

3. Phường 14

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
08 Trần Chánh Chiếu (Cạnh Chợ Trần Chánh Chiếu) Nhà Thuốc FPT Long Châu 08 Trần Chánh Chiếu (Cạnh Chợ Trần Chánh Chiếu) viên siro 18006928
891 Nguyễn Trãi Nhà Thuốc FPT Long Châu 891 Nguyễn Trãi viên siro 18006928

4. Phường 4

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
196A Nhà Thuốc FPT Long Châu 196A viên siro 18006928

5. Phường 7

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
93 Huỳnh Mẫn Đạt Nhà Thuốc FPT Long Châu 93 Huỳnh Mẫn Đạt viên siro 18006928
Số nhà 904 và 906, Phố Trần Hưng Đạo, Phường 7, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà Thuốc An Khang 904 Trần Hưng Đạo viên siro 19001572
101 Huỳnh Mẫn Đạt, Phường 07, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà thuốc An Khang 101 Huỳnh Mẫn Đạt viên siro 19001572

6. Phường 6

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
33 Nguyễn Văn Đừng Nhà thuốc Nhung Thành ⭐ siro 0918426243

7. Phường 2

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
003 Chung Cư Phan Văn Trị Nhà thuốc Minh Loan siro 0904712933
Loading...