1. Phường 14

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
38 Lê Quang Định Hiệu thuốc số 2 ⭐ viên siro 0908333349
68 Huỳnh Đình Hai Nhà Thuốc FPT Long Châu 68 Huỳnh Đình Hai viên siro 18006928

2. Phường 11

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
332 C Phan Văn Trị Nhà thuốc Hưng Thịnh viên 0903765643
237A Phan Văn Trị Nhà Thuốc FPT Long Châu 237A Phan Văn Trị viên siro 18006928
300 Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà thuốc An Khang 300 Phan Văn Trị viên siro 19001572

3. Phường 3

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
56 Vũ Huy Tấn Nhà thuốc Mỹ Anh 6 viên 0777445554
87n Lê Văn Duyệt Nhà thuốc Hoa Nguyên siro 0931685739

4. Phường 13

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
22 Bình Lợi Nhà thuốc Minh Hường siro 0938525199
309A Bùi Hữu Nghĩa (Đối Diện Giáo Xứ Gia Định) Nhà Thuốc FPT Long Châu 309A Bùi Hữu Nghĩa (Đối Diện Giáo Xứ Gia Định) viên siro 18006928
369 Nơ Trang Long (Gần Ngã Tư) Nhà Thuốc FPT Long Châu 369 Nơ Trang Long (Gần Ngã Tư) viên siro 18006928
29-31 Phan Đăng Lưu Nhà Thuốc FPT Long Châu 29-31 Phan Đăng Lưu viên siro 18006928

5. Phường 25

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
538 Bis Xô Viết Nghệ Tĩnh Nhà Thuốc FPT Long Châu 538 Bis Xô Viết Nghệ Tĩnh viên siro 18006928
356 Xô Viết Nghệ Tĩnh Nhà Thuốc FPT Long Châu 356 Xô Viết Nghệ Tĩnh viên siro 18006928
130 Nguyễn Văn Thương Nhà Thuốc FPT Long Châu 130 Nguyễn Văn Thương viên siro 18006928
18 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà thuốc An Khang Nguyễn Văn Thương viên siro 19001572

6. Phường 17

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
 26-28 Nguyễn Cửu Vân (Ngã Tư Nguyễn Cửu Vân Và Trần Văn Khê) Nhà Thuốc FPT Long Châu  26-28 Nguyễn Cửu Vân (Ngã Tư Nguyễn Cửu Vân Và Trần Văn Khê) viên siro 18006928

7. Phường 27

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
138 Bình Quới Nhà thuốc Thanh Đa ⭐ siro 0903356271
39 Vũ Tùng (Chợ Bà Chiểu - Tiệm Vàng Mi Hồng) Nhà Thuốc FPT Long Châu 39 Vũ Tùng (Chợ Bà Chiểu - Tiệm Vàng Mi Hồng) viên siro 18006928
152 Hoàng Hoa Thám (Ngã Tư Hoàng Hoa Thám Và Nguyễn Văn Đậu) Nhà Thuốc FPT Long Châu 152 Hoàng Hoa Thám (Ngã Tư Hoàng Hoa Thám Và Nguyễn Văn Đậu) viên siro 18006928
315 Lê Quang Định Nhà Thuốc FPT Long Châu 315 Lê Quang Định viên siro 18006928
103 Bình Quới Nhà Thuốc FPT Long Châu 103 Bình Quới viên siro 18006928

8. Phường 19

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
52 Phan Văn Hân Nhà thuốc Hồng Lan siro 0787250979
12C Phạm Viết Chánh (Ngã Ba Mê Linh Nhà Thuốc FPT Long Châu 12C Phạm Viết Chánh (Ngã Ba Mê Linh viên siro 18006928

9. Phường 26

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
159 Nguyễn Xí Nhà Thuốc FPT Long Châu 159 Nguyễn Xí viên siro 18006928
166 Đinh Bộ Lĩnh (Ngã Tư Đinh Bộ Lĩnh - Chu Văn An) Nhà Thuốc FPT Long Châu 166 Đinh Bộ Lĩnh (Ngã Tư Đinh Bộ Lĩnh - Chu Văn An) viên siro 18006928
131 Hoàng Hoa Thám, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà thuốc An Khang 131 Hoàng Hoa Thám viên siro 19001572

10. Phường 22

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
118 Ngô Tất Tố Nhà Thuốc FPT Long Châu 118 Ngô Tất Tố viên siro 18006928

11. Phường 15

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
277 Bạch Đằng (Gần Chợ Bà Chiểu) Nhà Thuốc FPT Long Châu 277 Bạch Đằng (Gần Chợ Bà Chiểu) viên siro 18006928

12. Phường 28

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
355 Bình Quới Nhà Thuốc FPT Long Châu 355 Bình Quới viên siro 18006928

13. Phường 12

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
248a Nơ Trang Long Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Pharmacity ⭐ siro 0862774250
304 Bùi Đình Túy Nhà Thuốc FPT Long Châu 304 Bùi Đình Túy viên siro 18006928
124 Bùi Đình Tuý, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà thuốc An Khang Bùi Định Túy viên siro 19001572

14. Phường 21

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
69D Ngô Tất Tố, Phường 21, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà thuốc An Khang 69D Ngô Tất Tố viên siro 19001572

15. Phường 24

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
40 – 40A Nguyễn Thiện Thuật, Phường 24, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà Thuốc An Khang 40-40A Nguyễn Thiện Thuật viên siro 19001572
Loading...