1. Phường 14

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
15 Chung Cư 1 Bàu Cát Nhà thuốc Vũ ⭐ viên 0981822567
62 Đồng Đen Nhà Thuốc FPT Long Châu 62 Đồng Đen viên siro 18006928
1010 Âu Cơ Nhà Thuốc FPT Long Châu 1010 Âu Cơ viên siro 18006928
116 Trương Công Định, Phường 14, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà thuốc An Khang 116 Trương Công Định viên siro 19001572
74 Đồng Đen, Phường 14, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà thuốc An Khang 74 Đồng Đen viên siro 19001572

2. Phường 2

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
48 Phổ Quang Nhà thuốc Tâm Trí siro 0918095454
28 Yên Thế (Ngay Ngã Ba) Nhà Thuốc FPT Long Châu 28 Yên Thế (Ngay Ngã Ba) viên siro 18006928

3. Phường 13

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
23 Bình Giã Nhà thuốc Nam Hải siro 0982552072
1KA Bình Giã (Cách Ngã Ba Trường Chinh 200m) Nhà Thuốc FPT Long Châu 1KA Bình Giã (Cách Ngã Ba Trường Chinh 200m) viên siro 18006928
16 Thân Nhân Trung Nhà Thuốc FPT Long Châu 16 Thân Nhân Trung viên siro 18006928
47 Hoàng Hoa Thám Nhà Thuốc FPT Long Châu 47 Hoàng Hoa Thám viên siro 18006928
85 Phạm Văn Hai Nhà Thuốc FPT Long Châu 85 Phạm Văn Hai viên siro 18006928
66 Thân Nhân Trung, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà Thuốc An Khang 66 Thân Nhân Trung viên siro 19001572

4. Phường 12

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
86 Hoàng Hoa Thám Nhà Thuốc An Thái 2 ⭐ siro 02838117363
35 Quách Văn Tuấn (Trước Chung Cư K300) Nhà Thuốc FPT Long Châu 35 Quách Văn Tuấn (Trước Chung Cư K300) viên siro 18006928
222 Lê Văn Sỹ (Gần Trường Tiểu Học) Nhà Thuốc FPT Long Châu 222 Lê Văn Sỹ (Gần Trường Tiểu Học) viên siro 18006928
112-114 Trường Chinh Nhà Thuốc FPT Long Châu 112-114 Trường Chinh viên siro 18006928
228 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà thuốc An Khang 228 Lê Văn Sỹ viên siro 19001572
188 Thép Mới , Phường 12 , Quận Tân Bình , Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà Thuốc An Khang 188 Thép Mới viên siro 19001572
100 - 102 Trường Chinh, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà Thuốc An Khang 100 Trường Chinh viên siro 19001572

5. Phường 10

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
208 Ni Sư Huỳnh Liên (Đối Diện Chung Cư Bàu Cát 2) Nhà Thuốc FPT Long Châu 208 Ni Sư Huỳnh Liên (Đối Diện Chung Cư Bàu Cát 2) viên siro 18006928
635 Lạc Long Quân, Phường 10, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà Thuốc An Khang 635 Lạc Long Quân viên siro 19001572
515 Lạc Long Quân, Phường 10, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà Thuốc An Khang 515 Lạc Long Quân viên siro 19001572
127A Ni Sư Huỳnh Liên, Phường 10, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà thuốc An Khang 127A Ni Sư Huỳnh Liên viên siro 19001572

6. Phường 8

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
561 Lý Thường Kiệt Nhà Thuốc FPT Long Châu 561 Lý Thường Kiệt viên siro 18006928

7. Phường 15

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
52 Nguyễn Sỹ Sách (Ngay Chợ Tân Trụ) Nhà Thuốc FPT Long Châu 52 Nguyễn Sỹ Sách (Ngay Chợ Tân Trụ) viên siro 18006928
62 Cống Lỡ Nhà Thuốc FPT Long Châu 62 Cống Lỡ viên siro 18006928
50 Nguyễn Sỹ Sách, Phường 15, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà thuốc An Khang 50 Nguyễn Sỹ Sách viên siro 19001572
53A - 53B Cống Lở, Phường 15, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà Thuốc An Khang 53A-53B Cống Lở viên siro 19001572
372 Phạm Văn Bạch, Phường 15, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà thuốc An Khang 372 Phạm Văn Bạch viên siro 19001572

8. Phường 9

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
730 Lạc Long Quân Nhà Thuốc FPT Long Châu 730 Lạc Long Quân viên siro 18006928

9. Phường 11

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
250 Bàu Cát Nhà Thuốc FPT Long Châu 250 Bàu Cát viên siro 18006928
236 Võ Thành Trang, Phường 11, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà thuốc An Khang 236 Võ Thành Trang viên siro 19001572

10. Phường 6

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
797 Cách Mạng Tháng Tám Nhà Thuốc FPT Long Châu 797 Cách Mạng Tháng Tám viên siro 18006928
Loading...