1. Phường Phú Thạnh

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
43 Lê Niệm Nhà thuốc Công Tâm viên 0907950909
21 Lê Cao Lãng Nhà Thuốc FPT Long Châu 21 Lê Cao Lãng viên siro 18006928
 225 Thoại Ngọc Hầu (Đối Diện Siêu Thị Go) Nhà Thuốc FPT Long Châu  225 Thoại Ngọc Hầu (Đối Diện Siêu Thị Go) viên siro 18006928
2B Lê Khôi, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà Thuốc An Khang 2B Lê Khôi viên siro 19001572
222 Bình Long, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà Thuốc An Khang 222 Bình Long viên siro 19001572

2. Phường Tân Quý

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
77 Gò Dầu Nhà thuốc Hoa Sơn ⭐ viên 0913655007
115 Tân Quý Nhà thuốc Tân Phú 2 ⭐ siro 0938068178
233 Tân Hương Nhà Thuốc FPT Long Châu 233 Tân Hương viên siro 18006928
Số 365 Tân Hương, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà Thuốc An Khang 365 Tân Hương viên siro 19001572
111 Gò Dầu, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà thuốc An Khang 111 Gò Dầu viên siro 19001572

3. Phường Tân Thành

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
55 Trần Hưng Đạo Nhà thuốc Thanh Sương viên siro 02838124434
1035 Lũy Bán Bích (Ngã Ba Dân Tộc Và Lũy Bán Bích) Nhà Thuốc FPT Long Châu 1035 Lũy Bán Bích (Ngã Ba Dân Tộc Và Lũy Bán Bích) viên siro 18006928
61 Trương Vĩnh Ký Nhà Thuốc FPT Long Châu 61 Trương Vĩnh Ký viên siro 18006928
325 Trương Vĩnh Ký, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà thuốc An Khang 325 Trương Vĩnh Ký viên siro 19001572

4. Phường Tân Thới Hòa

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
61 Hoà Bình (Đối Diện Trường Đại Học Hồng Bàng) Nhà Thuốc FPT Long Châu 61 Hoà Bình (Đối Diện Trường Đại Học Hồng Bàng) viên siro 18006928

5. Phường Phú Trung

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
487 Âu Cơ Nhà Thuốc FPT Long Châu 487 Âu Cơ viên siro 18006928
134 Trịnh Đình Trọng Nhà Thuốc FPT Long Châu 134 Trịnh Đình Trọng viên siro 18006928
341 Khuông Việt Nhà Thuốc FPT Long Châu 341 Khuông Việt viên siro 18006928
148 Kênh Tân Hóa Nhà Thuốc FPT Long Châu 148 Kênh Tân Hóa viên siro 18006928

6. Phường Tân Sơn Nhì

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
305 Tân Sơn Nhì Nhà Thuốc FPT Long Châu 305 Tân Sơn Nhì viên siro 18006928
 279 Tân Kỳ Tân Quý (Cách Chung Cư The Garden 180M) Nhà Thuốc FPT Long Châu  279 Tân Kỳ Tân Quý (Cách Chung Cư The Garden 180M) viên siro 18006928
265 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà Thuốc An Khang 265 Tân Kỳ Tân Quý viên siro 19001572

7. Phường Hiệp Tân

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
198 Tô Hiệu (Ngã Ba Tô Hiệu Và Nguyễn Thiệu Lâu) Nhà Thuốc FPT Long Châu 198 Tô Hiệu (Ngã Ba Tô Hiệu Và Nguyễn Thiệu Lâu) viên siro 18006928
69 Cây Keo Nhà Thuốc FPT Long Châu 69 Cây Keo viên siro 18006928
70 Cây Keo, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà thuốc An Khang 70 Cây Keo viên siro 19001572

8. Phường Phú Thọ Hòa

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
257 Phú Thọ Hòa NT Tân Phú 3 ⭐ siro 0938068178
332 Bình Long Nhà Thuốc FPT Long Châu 332 Bình Long viên siro 18006928
253-255 Vườn Lài Nhà Thuốc FPT Long Châu 253-255 Vườn Lài viên siro 18006928
264 Nguyễn Sơn Nhà Thuốc FPT Long Châu 264 Nguyễn Sơn viên siro 18006928
338 Phú Thọ Hòa Nhà Thuốc FPT Long Châu 338 Phú Thọ Hòa viên siro 18006928
310A Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà Thuốc An Khang 310A Vườn Lài viên siro 19001572
260-260A-260B Nguyễn Sơn, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà Thuốc An Khang 260A Nguyễn Sơn viên siro 19001572

9. Phường Tây Thạnh

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
47 Đường Số 7 Nhà Thuốc FPT Long Châu 47 Đường Số 7 viên siro 18006928
408 Lê Trọng Tấn Nhà Thuốc FPT Long Châu 408 Lê Trọng Tấn viên siro 18006928
148 Tây Thạnh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà thuốc An Khang Tây Thạnh viên siro 19001572
61 Nguyễn Đỗ Cung, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà thuốc An Khang 61 Nguyễn Đỗ Cung viên siro 19001572

10. Phường Hòa Thạnh

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
 372 Lũy Bán Bích Nhà Thuốc FPT Long Châu  372 Lũy Bán Bích viên siro 18006928
28-28A Trịnh Đình Thảo, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà Thuốc An Khang 28 Trịnh Đình Thảo viên siro 19001572

11. Phường Sơn Kỳ

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
20 Bờ Bao Tân Thắng, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà thuốc An Khang 20 Bờ Bao Tân Thắng viên siro 19001572
Loading...