1. Thành phố Lào Cai

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
143 Hàm Nghi (Cổng Chợ Kim Tân), Phường Kim Tân Nhà Thuốc FPT Long Châu 143 Hàm Nghi (Cổng Chợ Kim Tân) viên siro 18006928
559 Hoàng Quốc Việt (Cổng Chợ Pom Hán), Phường Pom Hán Nhà Thuốc FPT Long Châu 559 Hoàng Quốc Việt (Cổng Chợ Pom Hán) viên siro 18006928
67 Nguyễn Du, Phường Kim Tân Nhà Thuốc FPT Long Châu 67 Nguyễn Du viên siro 18006928
257 Nguyễn Huệ, Phường Lào Cai Nhà Thuốc FPT Long Châu 257 Nguyễn Huệ viên siro 18006928
32 Nhạc Sơn, Phường Duyên Hải Nhà Thuốc FPT Long Châu 32 Nhạc Sơn viên siro 18006928

2. Huyện Mường Khương

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
427 Giải phóng (Gần Chợ Mường Khương), Thị trấn Mường Khương Nhà Thuốc FPT Long Châu 427 Giải phóng (Gần Chợ Mường Khương) viên siro 18006928

3. Huyện Bắc Hà

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
136 Ngọc Uyển (Ngã Năm), Thị trấn Bắc Hà Nhà Thuốc FPT Long Châu 136 Ngọc Uyển (Ngã Năm) viên siro 18006928

4. Huyện Văn Bàn

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
104 Quang Trung (Cạnh Chợ Trung Tâm), Thị trấn Khánh Yên Nhà Thuốc FPT Long Châu 104 Quang Trung (Cạnh Chợ Trung Tâm) viên siro 18006928

5. Huyện Bát Xát

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
309 Hùng Vương (Đối Diện FPTShop Bát Xát), Thị trấn Bát Xát Nhà Thuốc FPT Long Châu 309 Hùng Vương (Đối Diện FPTShop Bát Xát) viên siro 18006928

6. Huyện Bảo Thắng

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
109 Hoàng Sào, Thị trấn Phố Lu Siêu thị thuốc Minh Kính ⭐ siro 0982817637
Loading...